full screen background image

Prudence Capital ad Beograd je brokersko-dilersko društvo osnovano u formi akcionarskog društva 1996. godine u Beogradu. Prudence Capital je član Beogradske berze od 1998. godine, a član Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti od 2001. godine. Prudence Capital je jedna od vodećih brokerskih kompanija u Srbiji sa preko 30.000 klijenata i znatnim učešćem u trgovanju sa svim hartijama od vrednosti na finansijskom tržištu Republike Srbije.

Top