full screen background image

Prospekti preduzeća

Prospekt je javni dokument koji investitorima omogućava jasan i celovit uvid u pravni, prinosni i finansijski položaj emitenta hartija od vrednosti. U tom smislu prospekt je osnovni instrument informisanja investitora, kojim se oni služe prilikom donošenja investicionih odluka.

Postoje prošireni i skraćeni prospekt (izvod iz proširenog prospekta)

Top