full screen background image

Osnovni podaci

Pun naziv: Brokersko-dilersko društvo
PRUDENCE CAPITAL A.D. Beograd
Skraćeni naziv: PRUDENCE CAPITAL A.D. Beograd
Sedište: Republika Srbija, 11 070 Novi Beograd, Milutina Milankovića 1k/III sprat/stan 18
Datum osnivanja: 18.12.1997.
Rešenje komsije za HOV o davanju dozvole za obavljanje delatnosti investicionog društva: 5/0-03-2087/5-12
Matični broj: 17174088
PIB: 100421991
Naziv i šifra delatnosti: brokerski poslovi sa HOV i berzanskom robom- 6612
Generalni direktor: Darko Dostanić
Brokeri: Ivan Smiljanić, Vladimir Radojković
Računi kod banaka: Banca Intesa a.d. Beograd 160-555-60
Top